Vrijwilligers

 

Vrijwilligers zijn erg belangrijk in onze samenleving. Dit geldt ook voor zorgbureau Talent. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten, werkzaamheden, de extraatjes, de persoonlijke aandacht aan onze talenten (cliënten) binnen Talent niet kunnen plaatsvinden.

Vrijwilligerswerk is anno 2016 een onmisbaar element binnen zorgbureau Talent. Vrijwilligers gaan extra kleur geven aan ons zorgbureau en dragen samen met de professionals de waarden oplossingsgericht, respectvol, actief, systeemgericht, resultaatgericht uit. Binnen zorgbureau Talent zullen de komende jaren steeds meer vrijwilligers werkzaam zijn. Deze vrijwilligers hebben recht op een Talent breed vrijwilligersbeleid. Hierin staan beschreven: ‘het geheel aan voorwaarden dat nodig is om vrijwilligers binnen een organisatie tot hun recht te laten komen en hun doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen van de organisatie daarmee gediend worden’ (Heinsius, 1998). Het is een kader waarbinnen het vrijwilligerswerk wordt verricht. De positie van de vrijwilliger kent geen wettelijke rechtsbescherming. Mede daarom is het van belang dat de positie van de vrijwilliger/vrijwilligers en de samenwerkingsverbanden met de beroepskrachten duidelijk omschreven worden.
Dit beleidsdocument geeft inzicht op welke wijze zorgbureau Talent de komende jaren haar vrijwilligersbeleid wil uitvoeren. Daarbij wordt het vrijwilligersbeleid vanuit verschillende invalshoeken bekeken: wat verstaan we onder vrijwilligerswerk, welke doelen willen we als zorgbureau Talent bereiken, hoe vertalen we dit in concrete plannen en hoe worden de plannen in de praktijk uitgezet. Het geeft de vrijwilliger inzicht in waar de organisatie met haar vrijwilligersbeleid naar toe wil en het biedt de divisies en locaties een basis aan voorwaarden van waaruit wordt gewerkt.