Tevredenheidsonderzoek

In november 2017 is middels de methode Quality Cube een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitservaringen van Talenten, vertegenwoordigers en begeleiders. 

Dit onderzoek heeft geresulteerd in de volgende overall tevredenheidscijfers:

Talenten: 8,6
Vertegenwoordigers: 7,3
Begeleiders: 7,3