Kwaliteit

 

Sinds 2009 is TALENT in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk. Vanaf 2009 t/m 2016 het HKZ kwaliteits keurmerk van Stichting HKZ, en vanaf 2017 de ISO 9001.

Als gecertificeerde organisatie voldoen wij vrijwillig aan een groot aantal extra kwaliteitsnormen. De keurmerken waarborgen dat TALENT:

• de zaken intern goed op orde heeft. We hebben onze werkwijze en afspraken vastgelegd in ons Handboek Kwaliteit en alle medewerkers houden zich daaraan 
• de Talenten, ouders/verzorgers centraal stelt
• voortdurend werkt aan het verbeteren van de dienstverlening 
• het serieus neemt met een veilige omgeving voor onze Talenten. Ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne, risico-inventarisatie en deugdelijke materiaal zijn hiervan voorbeelden
• zichzelf door de jaarlijkse controles en de hercertificering elke drie jaar dwingt om te blijven verbeteren.

Lloyd’s Register, een externe organisatie, controleert jaarlijks of wij als organisatie nog steeds aan de normen voldoen. Daarnaast voert deze organisatie elke drie jaar een herkeuring uit die bepaalt of wij het ISO-certificaat mogen blijven voeren. 

Registraties medewerkers

Onze medewerkers werken vanuit verschillende disciplines, dit betreft zowel BIG als SKJ geregistreerden. Wanneer men het BIG of SKJ nummer van een medewerker wenste te weten, is dit opvraagbaar bij de afdeling P&O van TALENT.