Interesse in Talent?

Bij interesse kunt u vrijblijvend een afspraak maken, telefonisch via 043-4083063 of per e-mail via info@talentonline.nl . Er wordt dan een intakegesprek gepland waarbij in onderling overleg zorg op maat wordt bepaald; gebaseerd op talenten, interesses, hulpvraag, diagnostiek, leeftijd, intelligentie- en ontwikkelingsniveau.

Om in aanmerking te komen voor het zorgaanbod binnen Zorgbureau Talent dient er aan een van de onderstaande criteria te worden voldaan.

Groepsbegeleiding / Dagbesteding

  • Er is een geldige beschikking WMO cq jeugdwet afgegeven door de Gemeente, of een WLZ indicatie op basis van PGB of Zorg in Natura
  • Er is een diagnose voor psychiatrische problematiek en/of een cognitieve beperking
  • Er is sprake van gedrags- of opvoedingsproblematiek

Ambulante begeleiding / Individuele begeleiding

  • Er is een geldige beschikking WMO cq jeugdwet afgegeven door de Gemeente, of een WLZ indicatie op basis van PGB of Zorg in Natura
  • Er is een diagnose voor psychiatrische problematiek en/of een cognitieve beperking
  • Er is sprake van systeem problematiek
  • Bij ouders / opvoeders kan sprake zijn van cognitieve en/of psychiatrische problematiek

Heeft u geen geldige beschikking cq diagnose? Dan kunnen wij u altijd ondersteunen bij een aanvraag. Neem contact op met clientloket@talentonline.nl