Medezeggenschap

 

Talentenraad

De Talentenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat zich inzet voor alle cliënten van Talent. Deze raad heeft adviesrecht.
Als de Raad van Bestuur belangrijke besluiten moet nemen die direct of indirect van invloed zijn op de zorg, dan vraagt zij de Talentenraad om advies. De Talentenraad mag ook ongevraagd advies geven.

De Talentenraad heeft een eigen e-mail adres: talentenraad@talentonline.nl 
Als u vragen of opmerkingen heeft of als u agendapunten voor een vergadering wilt aandragen kunt u een e-mail naar bovenstaand adres sturen. 

2017 foto Talentenraad

Onze Talentenraad vlnr:
John Franssen (coach), Floyd Huntjens, Koen Bloemen, Stephanie Wouters, Natasjha Queis