Informatie van GGD ten aanzien van Coronavirus

Aan alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, Talenten en ouder(s)/verzorger(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s),

Het is heel begrijpelijk dat mensen ongerust zijn en vragen hebben.
Zo zijn er ouders die twijfelen of ze hun Talent wel naar de groepsbegeleiding of de dagbesteding moeten brengen. Het is op dit
moment niet nodig om maatregelen te nemen op scholen, kinderdagverblijven, groepsbegeleiding, dagbesteding etc. Er is ook geen reden om Talenten, die Duitsland hebben bezocht, niet naar Talent te laten gaan.

Medewerkers en/of Talenten die in Duitsland wonen?
Medewerkers en/of Talenten die in Duitsland wonen adviseren wij de adviezen en maatregelen van de lokale Duitse autoriteiten op te volgen. In Duitsland is de situatie anders en kunnen er andere maatregelen gelden voor diegenen die in Duitsland wonen. Volg hiervoor de berichtgeving en instructies van de Duitse autoriteiten in uw woonplaats, bericht indien van toepassing Talent
hierover.

Terugkerende medewerkers en/of Talenten uit andere gebieden?
Medewerkers en/of Talenten die recent in gebieden zijn geweest waar uitgebreide verspreiding is en die klachten hebben, zoals koorts (38 graden) en hoestklachten en/of benauwdheid worden verzocht om contact op te nemen met hun huisarts. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar COVID-19 te laten plaatsvinden.

Het gaat om de volgende gebieden:

  • China (inclusief Hong Kong en Macau)
  • Singapore
  • Zuid-Korea
  • Iran
  • Noord-Italië: de provincies Lombardije, Veneto, Emiglia Romagna en Piëmonte.

Er zijn veel vragen die de GGD op dit moment zo goed mogelijk beantwoordt. Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u bij de Vragen en Antwoorden van het RIVM
Talent zal nauwlettend de expertise, adviezen en actuele ontwikkelingen van de Nederlandse autoriteiten opvolgen en waar nodig onze Talenten, medewerkers en betrokkenen informeren.

Download Brief GGD betreffende coronavirus

LAAT EEN REACTIE ACHTER