Informatie maatregelen Corona-virus

Talent blijft de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet volgen. Wij zullen voor wat betreft intern beleid communiceren naar medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Waarbij we telkens de vraag stellen aan onze medewerkers de informatie ook te delen met hun Talenten en de wettelijk vertegenwoordigers van de Talenten.

Hoe te handelen binnen de verschillende zorgvormen van Talent

Groepsbegeleiding Jeugd
Voor medewerkers en Talenten geldt dat wij vooralsnog de landelijke richtlijnen volgen die voor onderwijs gelden.

Woonbegeleiding
Voor medewerkers en Talenten geldt dat de richtlijnen conform voorzorgsmaatregelen blijven gehanteerd. Mocht er op enig moment een besmetting zijn in de woongroepen, zullen we nieuwe richtlijnen communiceren.

Dagbesteding
Voor medewerkers en Talenten geldt dat wij vooralsnog de landelijke richtlijnen volgen die voor de horeca gelden. Dit geldt ook voor de dagbesteding ‘Werken met Talent’.

Ambulant
Voor medewerkers en Talenten geldt dat wij dit vooralsnog gewoon continueren. Betreft het een gezin/Talent dat vanwege Corona in quarantaine zit, gaan we niet. Wanneer een gezin/Talent op advies van de huisarts geen contact met anderen mag hebben, neemt de begeleider contact op met zijn/haar teamleider hoe te handelen.

Ziek en dan?

Medewerker/stagiair/vrijwilliger ziek
De medewerker/stagiair/vrijwilliger die ziek is, neemt contact op met de eigen huisarts. Afhankelijk van het advies van de huisarts wordt verder gehandeld. In sommige situaties adviseert de huisarts  om 2 weken thuis te blijven. In dat geval neemt de medewerker/stagiair/vrijwilliger contact op met de teamleider. Hierin worden samen afspraken gemaakt over het vragen van een doktersverklaring voor het thuisblijf-advies.

Talent ziek
Laat het Talent contact opnemen met zijn/haar huisarts en volg die richtlijnen op.

Overige informatie

Externe overleggen
Het is de afweging van iedere individuele medewerker/stagiair/vrijwilliger om een inschatting te maken of hij/zij hier wel of niet naartoe kan gaan.

Flexibiliteit en inzet medewerker
Vooralsnog hebben we binnen Talent nog geen problemen rondom de inzet van personeel. We weten natuurlijk niet hoe zich dat de komende dagen/weken gaat ontwikkelen. We willen medewerkers vragen om mee te denken in hun flexibiliteit om, indien nodig, op een andere locatie te ondersteunen.

Piketdienst, consignatiedienst, bereikbaarheidsdienst
Deze mensen zijn vandaag apart voorzien van instructies voor tijdens hun dienst.

Intern overleg
Op werkdagen is er dagelijks intern overleg over de stand van zaken. Indien nodig informeert Talent medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en Talenten hierover.

LAAT EEN REACTIE ACHTER