Bestuurlijke wijziging

Vanaf 1 september jongstleden heeft binnen TALENT een bestuurlijke wijziging plaatsgevonden. Sinds die datum is er een één-hoofdige Raad van Bestuur. Jos Jurgens is als bestuurder van TALENT eindverantwoordelijk voor het functioneren van Zorgbureau TALENT en heeft de dagelijkse leiding.
Marc Huijnen en Marco Keulen blijven nauw betrokken bij TALENT als eigenaar/initiatiefnemer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER