Kwaliteit

Sinds 2009 is Zorgbureau Talent in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ van Stichting HKZ. Stichting HKZ is een kwaliteitsinstituut dat kwaliteitsnormen heeft opgesteld voor de zorgsector.

Als gecertificeerde organisatie voldoen wij vrijwillig aan een groot aantal extra kwaliteitsnormen. Het HKZ Keurmerk waarborgt dat Zorgbureau Talent:

• de zaken intern goed op orde heeft. We hebben onze werkwijze en afspraken vastgelegd in ons Handboek Kwaliteit en alle medewerkers houden zich daaraan 
• de Talenten, ouders/verzorgers centraal stelt
• voortdurend werkt aan het verbeteren van de dienstverlening.
• het serieus neemt met een veilige omgeving voor onze Talenten. Ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne, risico-inventarisatie en deugdelijke materiaal zijn hiervan voorbeelden
• zichzelf door de jaarlijkse controles en de hercertificering elke drie jaar dwingt om te blijven verbeteren.

Lloyd’s Register, een externe organisatie, controleert jaarlijks of wij als organisatie nog steeds aan de normen voldoen. Daarnaast voert deze organisatie elke drie jaar een herkeuring uit die bepaalt of wij het HKZ-certificaat mogen blijven voeren. 

Meer informatie over het HZK Keurmerk vindt u op www.hkz.nl.

ISO 9001,HKZ