Talent Plus

Heeft uw kind net dat extra beetje zorg nodig? Bent u op zoek naar een kleinschalige woonvorm, dagbesteding of groepsactiviteiten? Ook binnen TALENT is er een speciaal aanbod voor een speciale doelgroep!

Voor wie?

  • Voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met een lichte tot matige cognitieve beperking, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen.
  • Voor jeugdigen en (jong-) volwassen die niet tot nauwelijks in staat zijn tot zelfstandig wonen
  • Voor (jong) volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van een cognitieve beperking, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen
  • Voor kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen die op zoek zijn naar activering in een zeer beschermde omgeving

Zorgaanbod Talent Plus

Talent Plus richt zich specifiek op de talenten van jeugdigen en (jong-) volwassenen waarbij een lichte tot matige verstandelijke beperking
ten grondslag ligt. Een specifiekere en kleinere doelgroep waarbij extra aandacht in de vorm van verzorging en begeleiding geboden wordt. Het zorgaanbod
voor deze bijzondere doelgroep bestaat uit verschillende functies en blijft zich doorontwikkelen op het gebied van aanbod. Alle functies kunnen op maat
aangeboden worden.

Groepsbegeleiding Talent Plus

Groepsbegeleiding Talent Plus richt zich specifiek op de groepsbegeleiding van kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Activiteiten vinden plaats van maandag t/m zaterdag en tijdens schoolvakanties. Structuur, duidelijkheid en rust zijn aspecten die binnen deze groep consequent gehanteerd worden. De activiteiten zijn actief en vooral gericht op beweging, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele behoeften en talenten en is ‘actief’ het sleutelwoord. Binnen de groepsbegeleiding wordt er permanent toezicht geboden door professionele begeleiding.

Ambulante begeleiding Talent Plus

Ambulante begeleiding kan plaatsvinden in de vorm van individuele begeleiding en/of gezinsbegeleiding ter ontlasting of ondersteuning van het
primaire steunsysteem. Middels een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak wordt gewerkt aan haalbare en werkbare doelen voor kind en gezin. Zorgbureau
Talent werkt zoveel mogelijk met vaste begeleiders om zo een optimaal mogelijk begeleidingstraject in te gaan waarbij contact, vertrouwen en veiligheid op
positieve wijze gecreëerd wordt.

Begeleid Wonen (verblijf, 24-uurszorg) Talent Plus

Binnen Talent Plus zijn er een tweetal 24-uurs woonlocaties. Beide locaties zijn gelegen te Banholt, een bosrijke en rustige omgeving.
Beide woningen zijn gelegen in de woonwijk met diverse voorzieningen zoals supermarkt, bakker, huisarts etc. De doelgroep varieërt in de (jong-) adolescent tot (jong-) volwassene. Nabijheid en aanwezigheid van begeleiding is in grote mate aanwezig binnen deze woongroepen. Naast een veilige leefomgeving is sfeer net zo belangrijk. Huiselijkheid, gezelligheid, warmte en activering zijn kenmerkende woorden binnen de woonbegeleiding.
Een kleine greep uit de doelen die worden gehanteerd:

  • Vergroten van zelfstandigheid op het gebied van persoonlijke verzorging
  • Vergroten van de sociale vaardigheden en sociale weerbaarheid
  • Zelfstandig kunnen uitvoeren van boodschappen bij de buurtsuper
  • Vergroten van zelfstandigheid op het gebied van huishoudelijke taken

Dagbesteding Volwassenen Talent Plus 

Talent Plus Volwassenen biedt dagbesteding aan (jong) volwassenen vanaf 18 jaar waarbij een lichte tot matige verstandelijke beperking ten grondslag ligt, al dan niet in combinatie met psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen. Dagbesteding vindt plaats van maandag t/m vrijdag.  Structuur, duidelijkheid en het bieden van een zinvolle dagbesteding zijn hierbij belangrijke aspecten.

Er worden verschillende activiteiten, maatschappelijke werkjes en beweegmomenten aangeboden. Denk hierbij aan zwemmen, sport- en spel, thee verpakken, helpen op de kinderboerderij en allerlei (huishoudelijke) taakjes. Binnen de dagbesteding wordt er permanent toezicht geboden door professionele begeleiding. Zit jij nog op school en wil je toch al proeven aan de dagbesteding? Ook dit is mogelijk!  Dit in de vorm van een stagedag in combinatie met school.

Samen richting bepalen

Binnen Talent wordt er middels een plan van aanpak gewerkt waarin de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden worden vastgelegd. Dit gaat
in onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedereen heeft een persoonlijke begeleider die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het Talent
alsook het steunsysteem.