Dagbesteding

Ben je op zoek naar nuttige en uitdagende begeleiding in groepsverband? Of heb je meerdere talenten en houd je van variatie? De Dagbesteding van TALENT is dan misschien iets voor jou!

Voor wie is de Dagbesteding binnen Talent?

 • Voor (jong) volwassenen die niet aan het reguliere arbeidsproces kunnen deelnemen als gevolg van een psychiatrisch probleem, cognitieve beperking
  en/of gedragsproblematiek
 • Voor (jong) volwassenen die zich verder willen ontwikkelen in zelfstandigheid en sociale vaardigheden
 • Voor (jong) volwassenen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied arbeidsgerelateerde taken binnen een groepsproces

Dagbesteding

Binnen de dagbesteding van Talent is er een divers aanbod op verschillende locaties zowel binnen als buiten Talent. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen met o.a. externe (zorg-) organisaties waar ook de maatschappelijke functie bijdraagt aan een nuttige dagbesteding die er toe doet. Iedereen wil tenslotte nuttig bezig zijn zowel binnen de reguliere arbeidsmarkt alsook binnen een groepsproces. 

Enkele dagbestedingsprojecten:

 • Restaurant Talentino Margraten en Maastricht
 • Bekkerie Tebannet
 • Groenvoorziening 
 • Houtbewerking
 • Facilitaire dienst
 • Plantsoenendienst woon- zorgcentra
 • Tafeltje-dekje
 • Plantsoenendienst gemeente Eijsden-Margraten
 • Cateringen
 • Productiewerk
 • Cursus: ‘Een brug naar werk’

Elke groep heeft een coördinator die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het steunsysteem.

Restaurant Talentino Margraten/Maastricht

Talentino is een knus oergezellig authentiek restaurant gelegen te Margraten en Maastricht. Talenten met een psychiatrische en/of verstandelijke beperking krijgen hier de mogelijkheid om op Bourgondische en Ambachtelijke wijze klanten te laten genieten van hun culinaire talenten. De (jong-) volwassene krijgt hier de kans om in kleine groepjes onder professionele begeleiding en een echte leermeester te leren werken in de horeca. De nadruk ligt op een respectvolle benadering en het benutten van mogelijkheden en hulpbronnen.

Bekkerie Talentino

Bekkerie Talentino is een bakkerij die wordt gerund met en door Talenten met een lichte psychische of verstandelijke beperking. Zij bakken vlaaien, brood, verkopen of bezorgen de versgebakken producten. Talent biedt deze mensen de kans hun eigen talenten uit te oefenen. Ze werken onder leiding van professionele begeleiding en een leermeester in de bakkerij.

Werken met Talent

Werken met Talent is een dagbesteding in de natuur! De nadruk van de activiteiten ligt op werken in de buitenlucht. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen diverse sectoren: planten- en dierverzorging, bosbouw (IKL, IVM), hout- en metaalbewerking en licht industrieel werk. Tevens worden er op reservering
van hulpbehoevende ouderen tuinen onderhouden en in samenwerking met de gemeente plantsoendienst gedraaid. Alles onder supervisie van professionele begeleiders.

Facilitaire en civiele dagbesteding

De facilitaire en civiele dagbesteding is een kleine vorm van dagbesteding voor (jong-)volwassenen met talenten in techniek, onderhoud, transport, schoonmaak en administratie. Deze dagbestedingstaken variëren in onderhoud van panden binnen Talent, verhuizingen, onderhoud van het autopark, huis- tuin en keukenklussen, schoonmaak en administratieve taken. Deze diensten kunnen zowel intern als extern geboden worden in samenwerking met andere instellingen en/of bedrijven. De facilitaire en civiele Dagbesteding werkt onder supervisie van professionele begeleiders. 

Meidenclub

De meidenclub vindt elke dinsdag plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur. De activiteiten die tijdens de meidenmiddag aangeboden worden, zien wij als middel om in een veilige, therapeutische en ontspannen sfeer seksespecifieke thema’s te bespreken. De nadruk ligt vooral op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van persoonlijke verzorging, sociale vaardigheden, sociale weerbaarheid en is vaak educatief van aard. 

Samen richting bepalen

Binnen de Dagbesteding van TALENT wordt er middels een plan van aanpak gewerkt waarin de begeleidingsdoelen, afspraken en andere bijzonderheden worden vastgelegd. Dit gaat in onderling overleg tussen alle betrokken partijen. Iedereen heeft een persoonlijke begeleider die als eerste aanspreekpunt fungeert voor het Talent alsook het steunsysteem.