Ambulante Begeleiding

Zoekt u een passend en actief individueel begeleidingstraject? Dan kunt u terecht bij de ambulante begeleiding binnen TALENT.

Voor wie is deze ambulante begeleiding?

 • Ouders met opvoedingsvragen
 • Jeugdigen met psychiatrische problematiek, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek
 • Jeugdigen waarbij er sprake is van ernstige opvoed- of ontwikkelingsproblemen
 • Multi-goal gezinnen; gezinnen die te kampen hebben met veel uitdagingen op verschillende levensgebieden
 • (Jong) volwassenen met psychiatrische problematiek, cognitieve beperking en/of gedragsproblematiek

Ambulante begeleiding aan jeugdigen (4-18 jaar)

TALENT biedt ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling en opvoeding van uw kind. Onze pedagogische begeleiders zoeken samen met
u naar oplossingen. Wij begeleiden mensen in hun eigen leefomgeving of op een locatie van Talent. Dit is afhankelijk van de doelen en de wensen van de
jeugdigen en zijn gezin. Na het intakegesprek zal er gezocht worden naar een passende begeleider voor de jeugdige en het gezin. Deze begeleider zal met het gezin samen de doelen opstellen die worden vastgelegd in een plan van aanpak. De begeleider gaat samen met de jeugdige en het gezin aan deze doelen werken. Hierbij wordt er ook gekeken naar het bestaande netwerk van de jeugdigen; familie, school en andere betrokkenen die helpend kunnen zijn in de begeleiding en ontwikkeling van de jeugdigen. TALENT werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering. We richten ons op de aanwezige competenties, talenten en zoeken naar oplossingen. Tijdens het begeleidingsproces worden bewezen effectieve oplossingsgerichte methodieken ingezet zoals o.a. het “Brugsmodel”, “Kids Skills” en “Signs of Safety”.

Ambulante individuele begeleiding aan (jong) volwassenen

Ambulante individuele begeleiding richt zich met name op het bevorderen van de zelfstandigheid, maatschappelijke participatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfredzaamheid. Deze vorm van begeleiding is vooral actief, ondernemend en hierin staat het ‘samen doen’ centraal. De hulpvragen variëren van voorstructureren, het inoefenen van dagdagelijkse vaardigheden en/of handelingen tot psycho-educatie.

Wat kan Talent voor u doen?

 • Ondersteunen bij opvoedingsvragen
 • Op zoek gaan en begeleiden naar een vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
 • Vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Helpen contact te leren leggen met anderen
 • Psycho-educatie geven aan het netwerk
 • Ondersteunen bij uitbreiden van het sociaal netwerk
 • Ondersteunen bij contacten met personen of instanties
 • Inzicht geven in eigen handelen
 • Structuur bieden
 • Advies en informatie geven
 • Begeleiden in de ADL vaardigheden
 • Oplossingsgerichte gezinsbegeleiding