Aanbod

Zorgbureau Talent is een zorgbureau voor kind, (jong) volwassene en gezin. Wij bieden begeleiding en richten ons hierbij op de Talenten van kinderen en (jong) volwassenen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Om deze reden spreken wij niet van cliënten maar van  ‘Talenten’.

Ons aanbod bestaat uit:

 • Begeleiding groep
 • Begeleiding individueel
 • Woonbegeleiding

Voor kinderen en jeugdigen:

 • Oplossingsgerichte individuele begeleiding
 • Oplossingsgerichte groepsbegeleiding
 • Oplossingsgerichte gezinsbegeleiding
 • Oplossingsgerichte sociale vaardigheids- en weerbaarheidstraining
 • Woonbegeleiding

Voor (jong)volwassenen:

 • Dagbesteding in diverse sectoren
 • Oplossingsgerichte individuele begeleiding
 • Oplossingsgerichte groepsbegeleiding
 • Woonbegeleiding
 • Begeleid zelfstandig wonen
 • Een “brug naar werk”

 

Vaak zijn er meerdere hulpverleners en/of organisaties betrokken bij jouw zorg of de zorg van uw zoon/dochter. Om onderlinge afstemming en samenwerking tussen de betrokken hulpverleners en professionals te versterken is werken met de landelijke verwijsindex een verplichting vanuit jeugdwet (0-23 jaar). Ook Talent werkt met de verwijsindex op regionaal niveau, voor de regio’s westelijke mijnstreek, parkstad en Maastricht-Heuveland. De regionale verwijsindex is gekoppeld aan de landelijke verwijsindex.  Talent kan een signaal in de verwijsindex afgeven waaruit onze betrokkenheid blijkt. Dit signaal bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van jou of uw zoon/dochter bezig houdt. Zo kunnen de betrokken hulpverleners sneller en makkelijker met elkaar in contact komen en zo nodig informatie uitwisselen. Voor deze informatie uitwisseling is jouw toestemming en/of de toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger nodig.

Meer informatie over de verwijsindex in jouw regio vind je op:
Parkstad: http://www.verwijsindex-parkstad.nl/
Maastricht-Heuvelland: http://www.verwijsindex.tv/node/1/by_subject
Westelijke Mijnstreek: https://www.sittard-geleen.nl/Digitale_balie/Producten_op_alfabet/V/Verwijsindex_Westelijke_Mijnstreek 

 

Talent is sinds 2009 een HKZ gecertificeerd zorgbureau.
Tevens is Talent een Calibris Erkend Leerbedrijf.