20/03 Update maatregelen Corona-virus

Het inschattingsmodel
Talent heeft een inschattingsmodel gemaakt aan de hand van kleuren. Zie hieronder de tabel. Dit model is gemaakt om ondersteuning te bieden om de inschatting te maken; wie welke zorg nodig
heeft.

Situatiebeschrijving
Groen; Het Talent/de wettelijk vertegenwoordiger kan de situatie zelf goed aan.
Oranje; Het Talent/de wettelijk vertegenwoordiger heeft een hulpvraag, begeleider en wettelijk vertegenwoordiger hebben zorgen. 
Rood; Het Talent/ de wettelijk vertegenwoordiger kan de situatie (bijna) niet meer aan, er is een dringende hulpvraag óf de betrokken regisseur/gezinsvoogd/consulent/ mentor geeft aan dat continuering van fysieke/ face-toface zorg nodig is. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER