23/03 Update maatregelen Corona-virus

Medewerkers die in België wonen en bij Talent werken
Medewerkers die voor hun werkzaamheden bij Talent de grens met België over moeten , kunnen bij hun teamleider een verklaring krijgen en een vignet. Teamleiders zijn hierover geïnformeerd en hebben het sjabloon van de verklaring en het vignet ontvangen.

Personeel inzetbaar bij collega organisaties
Er zijn organisaties om ons heen die momenteel een tekort hebben aan medewerkers. Op de website van Zorg aan Zet is het mogelijk dat organisaties die mensen nodig hebben en organisaties die mensen tijdelijk ‘over’ hebben aan elkaar te koppelen. Hierdoor ontstaan een win-win situaties, waarbij de organisaties die een tekort hebben, geholpen kunnen worden, en de organisaties die nu tijdelijk geen werkzaamheden hebben voor hun mensen toch deze mensen een mogelijkheid kunnen bieden. Vooralsnog speelt deze situatie niet binnen Talent, maar zoals al eerder aangegeven kunnen situaties per dag veranderen. Talent heeft zich dus wel al aangemeld, zodat mocht het nodig zijn, we hiervan gebruik kunnen maken.

Greune Luiper – Broderie
Zoals bekend is alle horeca gesloten in elk geval tot en met 6 april. Afhaal mogelijkheden zijn wel toegestaan. Sinds dit weekend is dit dan ook mogelijk bij de Broderie van de Greune Luiper.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER