18/03 Update maatregelen Corona-virus

Alternatieven voor fysiek contact met Talenten
De afgelopen dagen hebben we aangegeven welke zorgproducten in welke vorm wel of geen doorgang vinden. Belangrijk is dat daar waar het fysieke contact gestopt is, of tot een minimum is
beperkt, we wel het contact onderhouden met onze Talenten en hun netwerk. Maak gebruik van de telefoon, facetime etc. om toch in contact te blijven en zo de zorgvraag te blijven monitoren.

Stand van zaken intern
Vooralsnog zijn er nog geen corona besmettingen bekend onder medewerkers of Talenten. Gezien de landelijke berichten is het zeker niet uit te sluiten dat dit wel kan gebeuren in de komende
dagen/weken. Binnen Talent hebben we in de eerdere memo’s hier al over geschreven hoe hiermee om te gaan. Mocht er wel een besmetting zijn, zullen we de daarvoor geldende passende maatregelen treffen.

Alternatieven voor daginvulling
Voor een groot aantal Talenten geldt dat zij geen gebruik maken van de voor hun gebruikelijke daginvulling, zoals groepsbegeleiding of dagbesteding. Een eerste week is hierin vaak nog wel te
overbruggen, omdat door begeleiders op locaties hier ook hard aan gewerkt wordt. Het gaat vooralsnog echter om 3 weken in totaal (tot en met 6 april) waarvoor de landelijke maatregelen
gelden. Teamleiders gaan samen met begeleiders kijken naar de mogelijkheden voor de komende twee weken. We willen hier ook kijken naar creatieve oplossingen, zonder dat we afbreuk doen aan de principes van te veel mensen bij elkaar laten komen. Denk aan inzet medewerkers voor kleinere groepjes Talenten om een activiteit te gaan doen.

Inzet medewerkers bij openstaande diensten
In een eerdere memo is aangegeven dat daar waar medewerkers nu niet hun contracturen kunnen maken, wordt gekeken naar de inzet van deze medewerkers bij openstaande diensten. Wat we
zoveel als mogelijk willen voorkomen is dat deze medewerkers van de ene naar de andere locaties gaan. Enerzijds is dat niet wenselijk omdat vaste gezichten belangrijk zijn voor onze Talenten, en anderzijds uiteraard om verspreiding van het virus te voorkomen. Teamleiders en planning kijken hier dan ook naar wat de mogelijkheden zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER